Οργανωτική επιτροπή

 

 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας

Κουτσογιάννης Ευστάθιος - Πρόεδρος

Τσακμακίδου Ιωάννα - Γραμματέας

Μπαρμπούτης Παναγιώτης

Σουργκούνης Φώτης

   
Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Κλάρα Τίνα - Πρόεδρος

Εξάρχου Μαρία - Γραμματέας

   
Οδοντιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας

Καραμαγκιόλα Βασιλική - Ταμίας

Πετράνης Νικόλαος

   
Οδοντιατρικός Σύλλογος Τρικάλων

Μπάκος Γεώργιος - Αντιπρόεδρος

Τσίγκας Κων/νος

   
Στοματολογική Εταιρία Θεσσαλίας

Αετόπουλος Ιωάννης - Πρόεδρος

   
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών

Σαμαράς Θεόδωρος - Πρόεδρος