Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:
Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 19-20/01/2019

Κλειούσης Ανδρέας
Μανωλάκη 9-11Γ

τηλ. 6946-745079.

  

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00