Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:
Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 15-16/06/2019

Γιαννούκα Βασιλική
23ης Οκτωβρίου 8-14
τηλ. 2410-552302
κιν. 6972-817037.

  

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00