Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:
Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 18-19/01/2020

Μαργαρίτης Σπυρίδων
Νικοτσάρα 1 & Λ. Κατσώνη
τηλ. 2410-579954
κιν. 6944-909316.

  

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00