ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ 17-18/02/2018

Αδάμου Αντώνιος
Ρούσβελτ 79
τηλ. 2410-627797
κιν. 6947-129459

 

 

Οι ώρες εφημερίας είναι οι εξής:

Σάββατο 12.00-21.00 & Κυριακή 08.00-21.00