ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 7 Ν. 1026/ 1980
Κάθε μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Μαρτίου να υποβαλλει στον Σύλλογο την υπεύθυνη δήλωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.

 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο εφόσον οικονομικά είναι τακτοποιημένο το μέλος

 

ΝΟΜΟΣ 1026 ΑΡΘΡΟ 7

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ