27η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΔΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ 4-6 ΜΑΙΟΥ 2018